V roce 2020 slavíme 
222 let ochotnického divadla v Polné

Co nového v divadle

Past na osaměného muže

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE hrajeme:

pátek 21. 10. 2022, 19:00 hod., Kulturní dům Přibyslav (Divadelní Přibyslav), vstupenky od půlky září na webu KZM Přibyslav, tel. 569 484 287 (KZM)

sobota 22. 10. 2022, 19:00 hod., Kino Polná, vstupenky, Informační centrum Polná, tel. 567 559 211

neděle 23. 10. 2022, 19:00 hod., Kulturní dům Třešť, vstupenky, tel. 567 234 567 (TIC), tel. 567 224 561 (KD)