V roce 2020 slavíme 
222 let ochotnického divadla v Polné

Co nového v divadle

Premiéra Past osamělého muže